Úvod Online pokladnice eKasa

Online pokladnice eKasa

Online registračné pokladnice (ORP) sú v súlade so zákonom 289/2008 Z.z. a nasl. s časovou účinnosťou od 1.4.2019 a budú dodávané až od tohto termínu. V súčasnej dobe je možná ich objednávka za zvýhodnené ceny s garanciou dodania v termíne 1.4.2019 - 30.6.2019. Objednávka je platná len po úhrade zálohy do 7 dní.  Po úhrade zálohy je objednávka záväzná. V prípade stornovania objednávky zo strany objednávateľa sa uhradená záloha započíta v plnej výške ako zmluvná pokuta. Predpokladaný termín dodania je 12 týždňov. Dodávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo zružiť záväznú objednávku v prípade ak objektívne prekážky neumožňujú jej plnenie v celom alebo čiastočnom rozsahu. v prípade stornovania objednávky so strany dodávateľa je tento povinný vrátiť prijatú zálohu do 14 dní.

 

Včasnou objednávkou získate garanciu zvýhodnenej ceny a prioritnej dodávky pred ostatnými, ktorí túto možnosť nevyužijú. Objednávky za zvýhodnené ceny končia 15.3.2019!


Upgrade balíčky

Upgrade balíčky

10 produktov
Pokladnice

Pokladnice

14 produktov
Tlačiarne eKasa

Tlačiarne eKasa

7 produktov