Pokladničný software

Úvod Pokladničné riešeniaPokladničný software

 

 Pokladnica oberon

 

OBERON - komplexný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy vrátane skladového hospodárstva a pokladničného systému pre použitie v rôznych typoch prevádzok pre maloobchod, veľkoobchod, reštaurácie, bary, penzióny a hotely. 


Pokladnica podporuje prácu s otvorenými stolmi, grafický prehľad stolov, pokročilú prácu s otvorenými účtami, ako presun medzi účtami, ich zlúčenie, opravu a zľavy, ukončenie dokladu rôznymi typmi platieb. Umožňuje sledovanie obratu  podľa rôznych kritérií. Skladová evidencia umožňuje presné sledovanie príjmov a výdajov, evidenciu alkoholu, prácu s receptúrami, tlač množstva štatistických výkazov. Podporuje otvorené účty, kalkulácie, tlač kuchynských objednávok.


V kombinácii s dotykovou obrazovkou a ekasa tlačiarňou tvorí komfortnú a modernú pokladnicu. Softvér podporuje spoluprácu i s aplikáciou mobilného čašníka pre Android "LUKUL". Aplikácia ASTON umožňuje komplexnú pracu so skladom na mobilných zariadeniach vrátene rýchlych inventúr.


Pre rozšírené prevádzky s viacerými pobočkami je softvér možné prevádzkovať aj v cloudovom riešení prostredníctvom serverov datového centra, kedy nemusíte investovať do vlastného servera, softvérových licencií operačného systému a ďalšej infraštruktúry informačného systému.


Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie (kalendárny rok). Modul skladu a pokladnice je možné rozšíriť o moduly hotelovej recepcie, evidenciu vozidiel a jázd, evidenciu dokumentov a registratúru, vedenie účtovníctva a miezd, dochádzku, CRM. V cene licencie sú bezplatné aktualizácie a telefonická podpora výrobcu programu - firmy Exalogic.


OBERON - moduly


Bližšie informácie na stránke www.exalogic.sk. Ako autorizovaný servisný partner prevádzame dodávku potrebného hardveru,  inštaláciu a nastavenie softvéru, objednávku a aktiváciu licencií, zaškolenie, poradenstvo a servis. 


 

 

 

MKsoft


Pokladničný a skladový softvér MK-SQL je vhodný pre náročnejšie obchodné ale i reštauračné POS systémy. Umožňuje evidenciu tovaru a služieb, príjem, hotovostný a fakturačný predaj, evidenciu vlastnej spotreby, prevodiek, vystavených a prijatých objednávkok, opakujúcich sa objednávok, Podpora kalkulácií a výroby, predvolených zliav a pevných cien, evidencia sériových čísel, evidencia opráv a reklamácií, delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav, množstvo prehľadných výpisov. Rýchle inventury pomocou Android zariadení alebo datových terminálov s integrovaným snímačom čiarových kódov. Aplikácia mobilný čašník umožňuje vytváranie objednávok a uzatváranie účtov na mobilnom zariadení s OS Android. Podporuje pripojenie množstva periférií napr. aj váh s tlačou etikiet s váhovým čiarovým kódom. Bližšie informácie  na stránke výrobcu www.mksoft.sk. Ako zmluvný partner prevádzame dodávku potrebného hardveru,  inštaláciu a nastavenie softvéru, objednávku a aktiváciu licencií, zaškolenie, poradenstvo a servis.


 


 

FiskalPRO Mobile

Pokladničná android aplikácia FiskalPRO Mobile je určená pre jednoduché obchodné i reštauračné POS systémy. Umožňuje rýchlu voľbu výberom položky zo skupín ale i učtovanie zadaním čísla PLU, parkovanie účtov na stoly, tlač objednávok na bonovacej tlačiarni na bare i v kuchyni, rozdelenie účtov, automatický prenos čiastky pri platbe kartou do platobného terminálu. Obsahuje špeciálne funkcie pre distribúciu a rozvoz, podporuje pripojenie peňažnej zásuvky, snímača čiarových kódov, elektronickej váhy. Výhodou je vzdialená online správa cez cloud portal.fiskalpro.eu, prostredníctvom ktorého je k dispozícii aj prehľad o tržbách a jednotlivých dokladoch a uzávierkách v reálnom čase a možnosť jednoduchej skladovej evidencie. Aplikácia je vhjodná i pre mobilné zariadenia ako mobilný čašník. Ako zmluvný servisný partner prevádzame dodávku potrebného hardveru,  inštaláciu a nastavenie softvéru, registráciu pre prístup na portál, aktiváciu zariadení na portáli, zaškolenie, poradenstvo a servis.


 


 

 

 


mojakasa.sk

 

 

Cloudové úložisko mojakasa.sk je nová služba pre pokladnice EURO, ktorá vám zjednoduší a zefektívni vaše podnikanie. S "mojou kasou" budete vždy vedieť, aký je aktuálny stav vašich pokladníc. Máte k dispzícii online prehľad o tržbách a jednotlivých dokladoch v reálnom čase a možnosť si vytvoriť intervalovú uzávierku za ľubovaľné obdobie. Je pritom jedno, či ste priamo na prevádzke, oddychujete doma s rodinou  alebo sa opaľujete pri mori. Jediné, čo potrebujete, je len pripojenie na internet. Viete kedy a v akom čase Vás zákazníci navštevujú najčastejšie? A čo nakupujú najviac? Spoznajte trendy Vašich predajov v prehľadných grafoch. Všetky informácie z Vašej eKasy nájdete na jednom mieste – vždy spolu a prehľadne. Kontaktujte nás a prístup k službe Vám na požiadanie zriadime zdarma.


 


 

 

 

Informujte sa aj na ďalšie pokladničné softvéry ako iKelp, CCONTROLL, Resinos a vhodnosť ich použitia pre Vašu prevádzku. Informujte sa aj na možnosť pripojiť eKasa tlačiareň a ďalšie POS komponenty k Vášmu existujúcemu softvéru a vytvoriť tak z Vášho PC pokladničný systém.