eKasa

Registračné pokladnice eKasa

 

 

Čo je to eKasa?

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým do roku 2019 mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy v podobe virtuálnych registračných pokladníc (VRP) dobrovoľne, od 1.6.2019 je pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stali online registračné pokladnice (ORP).

 

Ako to v praxi funguje?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc prostredníctvom internetu na finančnú správu. V praxi to znamená, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Zároveň sú údaje ukladané aj v chránenom úložisku pokladnice. Pokladničný program ekasa klient, ďalej PPEK (programová časť eKasa klienta zabezpečujúca komunikáciu s eKasa) a chránené dátové úložisko, ďalej CHDÚ (hardvérová časť eKasa klienta), musia mať platný certifikát vydaný finančným riaditeľstvom.

Ako postupovať pri prihlásení a pripojení k systému eKasa?

Pred uvedením ORP alebo VRP do prevádzky je potrebné, aby podnikateľ požiadal elektronicky cez portál finačnej správy (po prihlásení svojim prihlasovacími údajmi) o pridelenie kódu pokladnice a vydanie autentifikačných údajov. Žiadosti o pridelenie kódu sú dostupné na portáli finančnej správy v osobnej zóne daňovníka (OIZ) v Katalógu formulárov.Žiadosť môžete podať vopred a to i vtedy, keď ešte neviete ani typ pokladnice ktorú budete používať. Musíte sa len rozhodnúť či to bude ORP alebo VRP.

V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice uveďte Vaše presné identifikačné údaje. Po zadaní žiadosti pre VRP Vám prídu prihlasovacie údaje poštou (POZOR - doba doručenia cca 2 týždne). Po zadaní a spracovaní žiadosti pre ORP Vám bude na stránke finančnej správy v OIZ umožnený prístup do eKasa zóny. Tu uvidíte zoznam všetkých pokladníc, ktorým bol pridelený kód na základe predchádzajúcej žiadosti. Stiahnite si identifikačné údaje a nahrajte na USB kľúč alebo iné pamäťové médium. Prostredníctvom formulára v eKasa zóne požiadajte o pridelenie certifikátu (autentifikačné údaje), a to pre každú pokladnicu osobitne. V žiadosti musíte zadať aj heslo, ktoré sa neskôr použije pri nahrávaní autentifikačných údajov do pokladnice – heslo si dobre poznačte! Po spracovaní požiadavky sa Vám v systéme eKasa certifikát zobrazí a môžete si ho stiahnuť a nahrať na USB kľúč. Podrobne spracovaný celý postup nájdete tu.

Ak máte problémy s prihlásením sa na portál finančnej správy, vyplnením alebo odoslaním žiadosti, prípadne stiahnutím identifikačného alebo autentifikačného balíčka, kontaktujte call centrum finančnej správy na tel: 048-4317222 - voľba č.1 v pracovných dňoch v čase 8:00-16:00.

Po úprave existujúcej pokladnice alebo zakúpení novej pokladnice bude potrebné uvedené súbory nahrať do pokladnice. Na to je potrebné, aby ste nám poslali mailom alebo priniesli na USB kľúči nahraté uvedené súbory (identifikačné a autentifikačné údaje) a oznámili nám heslo pre nahratie certifikátu. Inak nebude možné uviesť pokladnicu do prevádzky.

Ako pripojiť pokladnicu k internetu?

Pred nasadením upravenej alebo novej pokladnice je potrebné, aby ste mali na Vašom predajnom mieste zavedený internet. Okrem samotného zavedenia internetu bude treba zabezpečiť aj vhodné koncové zariadenie podľa komunikačného rozhrania konkrétneho typu pokladnice. Pokiaľ už internet máte, poradíme Vám vhodné koncové zariadenie pre pripojenie konkrétnej pokladnice. Ak internet nemáte, pripravili sme špeciálne datové balíčky a WiFi routre za veľmi zaujímavé ceny. Radi Vám poradíme a zabezpečíme vhodnú službu.

Aké sú povinnosti podnikateľa pri eKase?

Novelizácia zákona prináša pre podnikateľov mnohé zásadné zmeny, ktoré by mali vopred poznať ak sa chcú vyhnúť sankaciám. Prehľad najdôležitejších zmien i zákon v aktuálnom znení nájdete tu.

Servisná podpora je dôležitá !

Za funkčnosť registračných pokladníc a dodržiavanie všetkých ustanovení zákona je od pripojenia k systému e-kasa plne zodpovedný len užívateľ pokladnice. Okrem iného zodpovedá za správnosť údajov na doklade, odoslanie off-line dokladov v limite 96 hodín a v prípade poruchy koncového zariadenia o obnovenie jeho prevádzky do 48 hodín. Tak ako v minulosti, naša firma je pripravená Vám aj naďalej poskytovať poradenstvo a služby. Každému užívateľovi registračnej pokladnice alebo pokladničného systému ponúkame navyše aj rozšírenú podporu, ktorá obsahuje mix predplatených servisných služieb a to i mimo nášho riadneho pracovného času na telefónnom čísle 0950 - 31 32 33. Týka sa to obzvlášť prevádzok otvorených cez víkendy (napr. hotely, reštaurácie, bary, kaviarne, potraviny, drogérie a všetky prevádzky v obchodných centrách). Okrem prednostnej a predĺženej podpory získate aj zľavu na vykonávané servisné úkony a garanciu doby servisného zásahu.Copyright 2016 - 2024 © ELCOMP