PANDORA

PANDORA

eKasa tlačiareň - len pre softvér OBERON

 
Dostupnosť: ext.sklad do 48hod.
420,- € s DPH 290,- € bez DPH 348,- € s DPH
Do košíka

PANDORA

EKasa PANDORA je certifikované fiškálne zariadenie, ktoré obsahuje v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) chránené dátové úložisko eKasa PANDORA CHDÚ. Cena je vrátane bločkovej tlačiarne s rýchlou termotlačou na 80mm účtenky s automatickým strihom.

V zmysle zákona je certifikovaná aj softvérová časť, ktorú tvorí pokladničný program eKasa klient eKasa PANDORA PPEKK, ktorý je súčasťou ovládača EXALOGIC CashRegister Manager.

Zariadenie je určené výhradne pre pokladničný softvér OBERON-agenda firmy.

Copyright 2016 - 2024 © ELCOMP