Euro 500

Euro 500

Výrobca: Elcom
 
Dostupnosť: skladom
99,- € bez DPH 118,80 € s DPH
Do košíka

Euro 500

Prednosťami pokladnice Euro-500 Handy sú najmä nízka hmotnosť a kompaktné rozmery. Napriek tomu je pokladnica Euro-500 Handy výborne technicky vybavená. Už v štandardnej výbave ponúka široké možnosti pripojenia množstva periférnych zariadení.

 

Použitie:

» ambulantný predaj
» malé samoobslužné predajne
» trhoviská
» predajne textilu
» drogérie
» holičstvá
» kozmetické salóny
» parkoviská
» cukrárne
» kaviarne
» novinové stánky
» trafiky
 

 

 

 

Až 10.000 tovarových položiek a 30 tovarových skupín
Počet tovarových položiek je možné rozšíriť zo základných 2.100 až na 10.000 (5.400 verzia TE), ktoré je možné členiť až do 30 tovarových skupín.
Množstvo pripojiteľných doplnkov
Nekonečne dlhé rady pred pokladnicou sú už dávno preč. K pokladniciam je možné pripojiť viacero doplnkov, ktoré tvoria moderné pokladničné miesto. Dôjde tak k zrýchleniu predaja a k zvýšeniu presnosti pri účtovaní. Podľa štatistických údajov je v prevádzkach účtujúcich pomocou skenerov o 30 % viac obslúžených zákazníkov ako pri účtovaní bez skenera. Skenovanie je veľmi jednoduché a presné, bez náhodných chýb, ktoré škodia zamestnávateľa. Rýchle zosnímanie čiarového kódu zabraňuje nervozite a stresu ako obsluhy tak aj zákazníka. K pokladniciam je možné pripojiť snímač čiarových kódov, digitálne váhy, platobný terminál, peňažnú zásuvku, externú klávesnicu.
Pohodlné skladovanie žurnálu pre potreby 
Daňového úradu, ktorý nikdy nevybledne
Dodržiavanie špeciálnych podmienok na skladovanie papierových pások je už minulosťou. Pokladnica Euro-500 Handy dokáže pohodlne a jednoducho v elektronickej podobe uchovávať žurnálovú pásku pre potreby Daňového úradu. Elektronická archivácia žurnálnej pásky na neprepisovateľnom médiu (napr. CD ROM) nikdy nevybledne a nevyžaduje dodržiavanie vysokých nárokov na skladovanie.
Jednoduché ovládanie a programovanie pokladníc
Významnou vlastnosťou pokladníc je ich veľmi jednoduché ovládanie. Dvojriadkový alfanumerický displej s podsvietením, ktorý zobrazuje názvy tovarov a upozornenia pre účtujúceho, výrazne zjednodušuje a zprehľadňuje účtovanie a programovanie. Navyše programovanie textov v pokladnici je rovnaké, ako poznáme z mobilných telefónov pri písaní SMS správ.
Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť pokladníc
Vďaka odolnej technickej konštrukcii je pokladnica Euro-500 Handy vhodná aj do náročných prevádzok (rôzne opravovne, autoservisy, predajne mäsa, zeleniny,...), kde obsluha pracuje v prašnom prostredí, s vlhkými a znečistenými rukami. Navyše použitie gumového krytu klávesnice a vysoká kvalita samotnej klávesnice umožňuje intenzívne a dlhodobé účtovanie.
Zabudovaný záložný akumulátor v pokladnici
Výpadok elektrického prúdu už nie je dôvodom zatvoriť obchodnú prevádzku. Zabudovaný záložný akumulátor umožňuje až 8 hodín prevádzky bez napájania z elektrickej siete. Vďaka tomu sa pokladnice s obľubou používajú ako záložné pokladnice. Prerušenie predaja, či strata aktuálnych údajov pri náhodnom výpadku napájania nehrozí a nie je potrebné ihneď volať správcu systému.
Spoľahlivá tepelná technológia tlače účteniek
Pokladnica využíva tepelnú technológiu tlače, ktorá dosahuje kvalitu laserových tlačiarní a vytlačené pokladničné bloky sú preto kontrastné a prehľadné. Navyše tepelná tlač je spoľahlivejšia, tichšia a dokonca lacnejšia ako ihličková tlač. Na priaznivej ekonomike prevádzky sa podieľa skutočnosť, že tento druh tlače nepoužíva farbiacu kazetu. Výšku prevádzkových nákladoch ovplyvňuje aj životnosť tlačiarne. V tomto parametri sú tepelné tlačiarne so svojou živostnosťou 18-krát dlhšou ako majú ihličkové tlačiarne úplne bez konkurencie.
Rýchla tlač účteniek
Rýchla tlač účteniek znamená viac obslúžených zákazníkov a vyšší denný obrat predajne. Rýchlosť tlače účteniek termotlače vyhovie aj náročnejším používateľom a významne prevyšuje bežne dostupné pokladnice na trhu. Obsluha pokladnice ako aj zákazník nemusia čakať na tlačiareň, kým táto vytlačí účtenku. Rýchlosť tlače termotlačiarne je niekoľkokrát vyššia, ako pri použití ihličkovej tlačiarne. Zrýchlenie procesu predaja s tým spojené má významný vplyv na zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zväčšenie denného obratu predajne.
Komunikácia s počítačom už v základnej výbave
Pokladnice Euro-500 Handy je možné ovládať a programovať z počítača prostredníctvom zabudovaného komunikačného rozhrania už v základnej výbave. Programové vybavenie pokladnice umožňuje používať registračnú pokladnicu Euro-500 Handy ako fiskálnu tlačiareň. Touto funkciou nahrádza pokladnica POS tlačiareň a fiskálny modul počítača. To znamená, že pokladnica vytlačí účtenku na základe dokladu v používanom programovom vybavení v počítači.
Vysoká úroveň kontroly nad obsluhujúcim personálom
Pokladnice Euro-500 Handy pomôžu odhaliť nepoctivú a odmeniť usilovnú obsluhu. Uzávierka pokladníkov poskytuje prehľad o práci jednotlivých účtujúcich. Z údajov uzávierky vie majiteľ predajne zistiť koľko zákazníkov účtujúca obslúžila a akú mala tržbu. Tieto údaje umožňujú napríklad odmeňovať personál podľa výšky tržby alebo intenzity práce. Výnimočnou prednosťou pokladnice je vysoká úroveň kontroly nad obslužným personálom. V pokladnici je možné povoliť, resp. zamedziť prístup do jednotlivých jej režimov každému pokladníkovi osobitne, a tak zabrániť podvodom zo strany obsluhy.
Detailná evidencia predaja
Pokladnica Euro-500 Handy je dôležitým zdrojom informácií pre firemný manažment. Pokladnice pomocou uzávierok dokážu rýchlo poskytnúť presnú informáciu o predaji, teda to čo zákazníci najviac žiadajú. Pomocou uzávierky oddelení si dokáže majiteľ vytvoriť obraz o predajnosti jednotlivých sortimentov ako skupiny výrobkov. Pokladnica poskytuje počet predaných tovarov a ich obrat v rámci skupiny ako aj podiel skupiny na celkovom predaji. Uzávierka tovarových položiek dáva najpresnejší prehľad o predaji každého tovaru s informáciou o počte predaných kusov, ich hodnote a zostatku na sklade. Finančná uzávierka poskytuje detailný prehľad o predaji podľa jednotlivých daňových sadzieb, počte operácií zrušenia, počte vrátení tovaru a množstve hotovosti, či šekov v peňažnej zásuvke. Vlastná tržba je zároveň oddelená od neobchodných vkladov a výberov peňazí. Pri striedaní smien počas pracovného dňa X-uzávierka sa s obľubou používa pre kontrolu tržieb a hotovosti. Manažérovi dáva okamžite prehľad o predaji kedykoľvek v priebehu dňa.
Elektronický žurnál a evidencia zákazníkov
Navyše pokladnica Euro-500 Handy umožňuje uchovávať v elektronickej podobe kompletné údaje o predaji, ktoré je možné programovo spracovávať a vyhodnocovať. Elektronický žurnál obsahuje informácie o tom kto, čo, kedy a akým spôsobom nakúpil. Predaj na konkrétneho zákazníka poskytne majiteľovi dôležité údaje pre vernostný zákaznícky systém.
Evidencia skladových zásob a nefinančné pohyby
Mať presné informácie o skladových zásobách a môcť sa rýchlo rozhodnúť, ktorý tovar objednať, sú pre manažéra obchodnej prevádzky dôležitým nástrojom riadenia. Pokladnice Euro-500 Handy umožňujú sledovať skladové zásoby každého tovaru a kedykoľvek v priebehu dňa je možné zistiť ich aktuálny stav na sklade. Špecifickou funkciou pokladnice Euro-500 Handy je implementovaná funkcia nefinančných pohybov (príjem tovaru, výdaj tovaru, objednávky, inventúry), a tým vytvoriť dodací list, prípadne iný dokumenty, priamo v pokladnici. Zvláštnosťou tejto funkcie je to, že sa v pokladnici upravujú iba predajné množstva tovarov a ich skladové zásoby, ale predaj nie je započítavaný do finančných údajov pokladnice. Napríklad takto realizujú dodávky tovarov s vystavením dodacieho listu mnohé distribučne firmy. V malých pohostinstvách, baroch je možné veľmi jednoducho predísť nedorozumeniam medzi čašníkmi a kuchármi pri príprave jedál, vďaka funkcii objednávky. Obsluha na pokladnici vytlačí nefinančnú účtenku s objednávkou, ktorá obsahuje aké jedlo a v akom množstve má byť pripravené. Takto vytlačenú účtenku obsluha odnesie do kuchyne a kuchár pripraví jedlo, ktoré požaduje zákazník.
Copyright 2016 - 2023 © ELCOMP