Ochranné respirátory

Úvod ZdravieOchranné respirátory

Ochranné respirátory

Respiračné rúško KN95-FFP2

 

LEN PRE ZDRAVOTNĆKYCH PRACOVNÍKOV !

 
Dostupnosť: skladom
4,50 € s DPH 3,25 € bez DPH 3,90 € s DPH
Do košíka

Ochranné respirátory

Respirátor alebo respiračné rúško po nasadení filtruje vzduch, ktorý vdychujete a zachytáva škodlivé látky, aby sa nedostali do vášho dýchacieho systému. Používanie respiračného rúška je doplnkovou ochranou, rovnako ako ochranné okuliare alebo ochranný odev. Respirátor je jednorazová ochranná pomôcka a bežne je určená na 8-14 hodinové použitie. Pokiaľ sa respiračné rúško nepoužíva nepretržite je možné ho použiť viackrát.

 

Jedným z najrozšírenejších sú respirátory s označením KN95 a N95. Toto označenie certifikátu zabezpečuje podľa Národného inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (NIOSH) ochranu nositeľa pred 95% vzdušnými časticami s priemerom 0.3 μm alebo väčšími. Podľa WHO je doporučená takáto ochrana ako minimálny štandard.

 

OZNAM

 

Počas krízovej situácie môžeme predávať osobný ochranný prostriedok kategórie FFP2, FFP3 a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 iba poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku, ďalej zdravotníckemu pracovníkovi pracujúcemu na Slovensku, orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné. Taktiež osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenska. Preto zákaznikov dôrazne žiadame aby rešpektovali nariadenie a aby nám v objednávke do poznámky uviedli dôvod zakúpenia