Problémy s odosielaním

Slovensko platí kartou

 

 

   Finančná správa dňa 24.1.2024 zverejnila informáciu že eviduje výpadky systému eKASA pri zadávaní dokladov. Po aktualizácii certifikátov na strane finačnej správy sa u pokladníc Euro a EFox objavili problémy s odosielaním datových správ do systému eKASA. Všetky doklady sa preto tlačili v OFF-LINE režime. Takéto doklady sú plne platné, povinnosťou podnikateľa je však ich odoslanie na finančnú správu do 96 hod. od odstránenia problémov na strane finančnej správy. Bližšie informácie najdete v našej sekcii FAQ (Aké sú povinnosti podnikateľa, bod.č.7).


   Na odstránenie tohto problému už bola výrobcom vydaná aktualizácia softvéru pokladnice. Po zapnutí pokladnice by sa mala objaviť výzva na prevedenie aktualizácie. Potvrďte túto výzvu a riaďte sa pokynmi zobrazovanými na displeji pokladnice až kým sa aktualizácia korektne nenahrá. V procese aktualizácie v žiadnom prípade nevypínajte pokladnicu! Po dokončení aktualizácie sa na displeji zobrazí informácia "aktualizácia dokončená". Potom vypnite pokladnicu aspoň na 10 sek. Finančná správa už pripojila k systému všetky typy pokladníc. Odstránenie problémov prebehlo v nasledovných dňoch: Euro-80 29.1.2024 o 12:47, Euro-50i a EFox 30.1.2024 o 13:00, Euro-50 a Euro-150i 31.1.2024 o 13:00, Euro-150 1.2.2024 o 8:37. Po opätovnom zapnutí pokladnice by sa mali všetky doklady už tlačiť v ON-LINE režime. Neodoslané datové správy by sa automaticky mali odoslať na pozadí. Ak sa tak nestane, treba ich odoslať manuálne do 96 hod od uvedených termínov.

 

   Ak sa doklady ani po aktualizácii nedajú odoslať a nové doklady sa stále tlačia OFF-LINE, alebo si aktualizáciu netrúfate vykonať sami, chcete poradiť alebo pomôcť s aktualizáciou pokladnice a odoslaním dokladov, kontaktujte nás telefonicky. Pre zákazníkov s predplateným balíkom servisných služieb bude táto podpora bezplatná, pre ostatných bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.


 

   Predplatené servisné balíky si stále môžete objednať tu.