DPH 10% gastro a športoviská

DPH 20% alkohol gastro

 

S účinnosťou od 1.1.2024 sa však z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1.1.2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

S účinnosťou od 1.1.2024 sa však z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1.1.2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

 

Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou zníženej DPH sadzbe nepodlieha. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

 

Uplatňovanie 10 % sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby bolo do prílohy č. 7a zákona o DPH doplnené v roku 2023. Stále platí, že znížená sadzba DPH sa uplatňuje na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. 

Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou zníženej DPH sadzbe nepodlieha. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

 

Uplatňovanie 10 % sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby bolo do prílohy č. 7a zákona o DPH doplnené v roku 2023. Stále platí, že znížená sadzba DPH sa uplatňuje na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru. 

Donáška jedla/nápojov alebo predaj jedla/nápojov so sebou zníženej DPH sadzbe nepodlieha. V týchto prípadoch musí gastro prevádzka uplatniť základnú sadzbu DPH (20 %).Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.
platňovanie 10 % sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby bolo do prílohy č. 7a zákona o DPH doplnené v roku 2023. Stále platí, že znížená sadzba DPH sa uplatňuje na podávanie jedál alebo nápojov alebo obdivoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, umývateľného riadu a príboru, poskytnutie toaliet, prípadne šatní a priestoru pre zákazníkov. Kľúčové je, aby bolo možné podávanie jedla a nápojov z hľadiska problematiky DPH zadefinovať ako poskytnutie služby, nie tovaru

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

Uplatňovanie zníženej (10%) sadzby DPH na reštauračné a stravovacie služby a vybrané plnenia v oblasti športu sa začalo od 1.1.2023. V gastroprevádzkach sa vzťahovalo len na podávanie jedál a nápojov, ak boli sprevádzané službami, ako je napr. poskytnutie umývateľného riadu a príboru, obsluhy, priestoru na kozumáciu, či toaliet. Ak sa  samotné jedlo alebo nápoj dodával bez týchto služieb (napr. na donášku alebo so sebou), takéto plnenie podliehalo základnej sadzbe DPH (20%).


S účinnosťou od 1.1.2024 sa však z uplatňovania zníženej sadzby (10%) vylučujú alkoholické nápoje s obsahom alkoholu viac ako 0,5% objemu. Podávanie alkoholických nápojov aj v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1.1. 2024 bude podliehať 20% sazdbe DPH.


S účinnosťou od 1.1.2024 sa však z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby vylučujú alkoholické nápoje. Za alkoholický nápoj sa považuje taký nápoj, v ktorom obsah alkoholu prevyšuje 0,5 % jeho objemu. Podávanie alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb tak od 1.1.2024 podlieha základnej sadzbe dane vo výške 20 % zo základu dane

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-pridanej-hodnoty/sadzby-dph-2024 © Podnikajte.sk

Príslušné zmeny s tým súvisiace sa môžu v pokladniciach nastaviť až po ukončení predaja v roku 2023 a pred začatím predaja v roku 2024.


Pokiaľ budete mať záujem o prestavenie Vašej pokladnice, kontaktujte nás. Zákazníci s predplateným balíkom servisnej podpory budú mať túto službu poskytnutú prednostne a bezplatne, pre ostatných bude spoplatnená podľa platného cenníka.Copyright 2016 - 2024 © ELCOMP